Privacy statement

In deze privacyverklaring van IJswijnen.nl leggen wij graag uit hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij leggen o.m. uit hoe wij de gegevens verzamelen en waarvoor we ze gebruiken, en ook hoe gegevens kunnen worden ingezien, gewijzigd of verwijderd.

Persoonsgegevens worden door IJswijnen.nl zorgvuldig verzameld, verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de privacywetgeving. Dat betekent dat wij bijvoorbeeld:
1) Het verzamelen van persoonsgegevens strikt beperken tot alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze verwerkt moeten worden.
2) Jouw gegevens worden niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
Het doorgeven van de NAW-gegevens is bijvoorbeeld nodig om een verzendlabel aan te kunnen maken bij bijvoorbeeld PostNL. Wanneer wij jouw gegevens delen met PostNL (of een andere noodzakelijke uitbestedingspartner), dan hebben wij afspraken gemaakt om er onder andere voor te zorgen dat jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
3) IJswijnen.nl neemt passende beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens zoveel mogelijk te beschermen en dat ook eisen van uitbestedingspartners die in opdracht van ons jouw persoonsgegevens verwerken.

Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze webshop laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat zijn bijvoorbeeld uw NAW/persoonsgegevens. Wij verwerken de volgende gegevens.
-    Naam (voor- en achternaam), adres en woonplaats (b.v. t.b.v. de verzending van uw pakket)
-    E-mail adres (b.v. voor het sturen van een bevestiging van jouw uitbestelling)
-    Telefoonnummer (b.v. om contact op te nemen als wij aanvullende vragen hebben)
-    Geboortedatum (b.v. om te controleren of je 18 jaar of ouder bent)
-    Inloggegevens (b.v. om er voor te zorgen dat je jouw bestelling kunt terugvinden in onze webshop)
-    vragen die jij aan ons stelt en/of meldingen die jij aan ons doorgeeft

Voor welke doeleinden hebben wij jouw persoonsgegevens nodig?
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:
1) Om jou de mogelijkheid te bieden artikelen en alcoholische drank (w.o. wijn) te bestellen via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten.
2) Om jouw bestelling te kunnen verwerken.
3) Om je te kunnen informeren over de voortgang van het bestelproces.
4) Om je desgewenst onze periodieke nieuwsbrief te kunnen versturen
5) Om jouw sollicitatie te kunnen verwerken en je hierover te kunnen benaderen.
6) Om je vraag of (reactie op een) klacht te kunnen verwerken.
7) Om met jou te kunnen communiceren.
Voor welke doeleinden maken wij een back-up van jouw (persoons)gegevens
IJswijnen.nl maakt gebruik van het webshop platform van Shopify. Shopify maakt back-ups van onze webshop inclusief jouw (persoons)gegevens. Dit doen wij zodat wij alles kunnen herstellen bij een beveiligingsincident. Shopify is verplicht jouw persoonsgegevens goed te beveiligen en te kunnen herstellen.

Aan welke uitbestedingspartners verstrekken wij jouw persoonsgegevens?
Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan uitbestedingspartners (derde partij), als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van betalingen in onze webshop en geven we je gegevens door aan de pakketbezorger om jouw bestelling bij je te kunnen bezorgen.
Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder andere voor dat jouw (persoons)gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat wettelijk verplicht is.

Cookies
Bij het verzamelen  van je gegevens maken we ook gebruik van cookies.

Beveiligen en bewaren
IJswijnen.nl neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw (persoons)gegevens. De toegang tot de gegevens is afgeschermd.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is.

Minderjarigen
Als je jonger bent dan 18 jaar, dan mag je geen gebruik maken van onze webshop.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.
Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen wij ervoor dat jouw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, zullen we je daarvan op de hoogte brengen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.