GDPR Compliance

Aanpassen persoonlijke gegevens / Edit your account information

Je kunt de onderstaande links gebruiken om jouw accountgegevens bij te werken als deze niet juist zijn.
English: You can use the links below to update your account data if it is not accurate.

Pas je persoonlijke gegevens aan / Edit your account information

Gegevensportabiliteit / Data Portability

Je kunt de onderstaande links gebruiken om alle gegevens te downloaden die we opslaan. Deze gegevens worden gebruikt om je te kunnen laten winkelen in onze webshop ervaring in onze winkel.
English: You can use the links below to download all the data we store and use for a better experience in our store.

Toegang tot je persoonlijke gegevens / Access to Personal Data

Je kunt de onderstaande link gebruiken om een ​​rapport aan te vragen met alle persoonlijke informatie die wij van je opslaan.
English: You can use the link below to request a report which will contain all personal information that we store for you.

Recht of vergeten te worden / Right to be Forgotten

Gebruik deze optie als je jouw persoonlijke en andere gegevens uit onze winkel wilt verwijderen. Houd er rekening mee dat dit proces jouw account verwijdert, zodat je het niet langer kunt openen of gebruiken.
English: Use this option if you want to remove your personal and other data from our store. Keep in mind that this process will delete your account, so you will no longer be able to access or use it anymore.